Quines són les Passions predominants del Món?


Hi ha nou tipus humans (prototip psicològic) que constitueixen el Mapa l'Enneagrama integrant la visió de les tradicions espirituals que presenten els mals humans, com pecats amb la visió de la medicina i psicologia que presenta les problemàtiques humanes com desviacions del caràcter o patologies.

Passions, patologies i motivacions neuròtiques són considerades com a pertorbacions de la nostra capacitat amorosa i de mantenir relacions sanes.

Així els mals del món vénen a ser conseqüència dels mals de l'ànima "els pecats capitals" de l'individu (l'orgull, la gola, l'enveja, l'avarícia, la luxúria, la ira, la mandra, la vanitat, la covardia) són l'origen dels mals de la humanitat (autoritat, repressió corrupció, violència, etc.).

"Es renuncia a les necessitats genuïnes i es busca la necessitat compensatòria".

Més informació dels 9 ENEATIPS

Entrevista Informativa - Sessió gratuïta


Tel: 931 688 625 –Mob: 0034 605 879 059 (WhatsApp)


Més informació contacte >>>