Què es la Teràpia Gestalt?

La teràpia Gestalt és un sistema terapèutic totalment experiencial, desenvolupat per un deixeble de FREUD anomenat FRITZ PERLS , i neix durant els anys 40 com a resposta a les teràpies que insistien molt en el treball sobre el passat (infància, experiències passades, etc.)

La Teràpia Gestalt forma part de la psicologia humanista i està caracteritzada per no estar enfocada exclusivament a tractar malalts i les psicopatologies, sinó també per desenvolupar el potencial humà.

Gestalt és una paraula que deriva de l'alemany i no té una traducció específica, però podríem definir-la com: forma, estructura, configuració, com un tot unificat de totes les parts. L'ésser humà és un organisme unificat (concepte holístic), per tant hem de tractar a l'home en la seva totalitat. Activitat mental i activitat física són dos nivells que corresponen a ordres diferents d'una sola matèria (l'home), i no a una divisió ment-cos.

La Teràpia Gestalt ens ensenya recursos per aprendre a viure, pensar i sentir en el moment en què es donen les situacions de la vida quotidiana, tancant les que corresponen al passat i que segueixen encara obertes, i resolent les situacions que van emergint en el moment immediat.

La teràpia Gestalt té com a objectiu, a més d'ajudar al client a sobreposar-se a símptomes, de permetre arribar a ser més complet i creativament viu, alliberar-se dels bloquejos i assumptes inacabats que disminueixen la satisfacció d'un mateix. Autorealització i creixement personal.

La teràpia Gestalt utilitza el mètode del adonar-se predominant el percebre, sentir i actuar. El client aprèn a fer-se més conscient del que sent i fa. D'aquesta manera, va desenvolupant la seva habilitat per acceptar-se i per experimentar el «aquí i ara» sense tanta interferència de les respostes fixades del passat.

A la teràpia Gestalt es prefereix usar el terme "client" que "pacient", ja que un "pacient" és algú malalt que va, a que un altre li curi, mentre que "client" és un terme més neutre, el qual només indica que és algú que va a la consulta del terapeuta. En la teràpia Gestalt, és el client qui ha de "autocurar-se", el terapeuta només l'acompanya i li ajuda perquè ho aconsegueixi, fent més aviat una funció d'observador extern i no tant de "el que cura".

A diferència d'altres teràpies, la teràpia Gestalt s'enfoca més en els processos que en els continguts . Posa èmfasi sobre el que està succeint, s'està pensat i sentint en el moment (l'aquí i ara), per sobre del que va ser, va poder haver estat, podria ser o hauria d'estar succeint.

En resum:
 • La teràpia Gestalt, es tracta d'una teràpia concentrada en l'aquí i ara, sempre treballant en temps present (podem treballar el passat portant-lo al present i observar de quina manera ens afecta en l'aquí i ara), parlant sempre en primera persona, fins dur-nos al adonar-nos de ... Exemple: jo sento que en aquell moment ..., em fa mal a ... i m'adono que ... Contactant amb l'emoció emergent.

  La idea de la teràpia Gestalt és que la persona arribi a ser ella mateixa, no allò que no li correspon o allò que s'espera d'ella. A utilitzar el seu propi potencial, a ser un líder sense ser un rebel, a què pugui recolzar-se en si mateixa en lloc de recolzar-se en els altres o en les coses. Ens ajuda a encarar amb honestedat situacions desagradables (dolor, sofriment, etc.).

  Diguem que la teràpia Gestalt serveix per desestructurar el que hi ha estructurat (educació rebuda) per tornar a estructurar des del si mateix.

  SÍ SOM, en lloc de SER EL QUE VOLEM SER, ESTEM TREBALLANT AMB LA SANACIÓ.
 • Entrevista Informativa - Sessió gratuïta


  Tel: 931 688 625 –Mob: 0034 605 879 059 (WhatsApp)


  Més informació contacte >>>