Què puc oferir-te?Primer concertarem una Entrevista Informativa - Sessió gratuïta.

A continuació, un cop sàpiga de que es tracta, observo com et sents i com vius el que m'estàs explicant, com m'arriba i com em sento amb el tema a tractar.

Seguidament avaluu la possibilitat de treballar-ho, de quina manera i quin és el procés més apropiat per abordar la dificultat, te'l proposo i tu ets qui decideix si vols iniciar el procés.

En el cas que accedeixis, pactarem un mínim de sessions a seguir que oscil·len entre vuit i deu, a raó d'una o dos per setmana, segons la dificultat de el problema i la rapidesa amb la que necessitis curar. En excepcions, pot haver casos que en menys sessions hagis trobat alleugeriment a les teves dificultats, aprenguis a manejar-les o a sostenir-les. Igual que en excepcions es pot pactar una sessió cada quinze dies, encara que aquí el canvi es produirà més lentament.

Un cop finalitzades les sessions pactades avaluarem els objectius que a priori teníem per aconseguir i la necessitat que tinguis en continuar amb el procés terapèutic o no.

En qualsevol cas de finalització de procés, proposo una sessió de tancament que es pot donar en el mateix moment en que et vegis preparat per abandonar-lo o quedem en un altre moment.

Entrevista Informativa - Sessió gratuïta


Tel: 931 688 625 –Mob: 0034 605 879 059 (WhatsApp)


Més informació contacte >>>
× Hola