En què pot ajudar-nos una Constel·lació Familiar?


A cercar i identificar els conflictes i els punts nodals del sistema familiar, laboral o social que estan dificultant el flux de la nostra vida. I a partir d'allà, en la mesura que el mateix sistema ho permeti, es restaura l'Ordre perdut. Desfermat aquests nusos i permetent un nou fluir de les persones compromeses.

Aquest treball pretén que cada individu estigui en consonància amb la seva destinació i ocupi el lloc que li correspon en els grups amb els quals interactua perquè pugui desenvolupar el seu projecte de vida d'una manera més harmònica i sostenible.

La importància de les constel·lacions familiars rau no solament en el fet que pugui permetre curar aspectes personals de les nostres pròpies vides. La seva veritable força és manifesta en l'Ànima familiar i freqüentment després d'una constel·lació comencen a succeir canvis en les famílies o grups involucrats.

Una altra de les grans virtuts de les constel.lacions familiars és que ens permeten restablir un Ordre que afavorirà les generacions futures, ja que el que ens ha mostrat l'experiència, és que molts temes no resolts en les famílies, poden acabar reproduint i afectant algun membre d'una generació posterior que, d'una manera, moltes vegades no conscient, acaba identificant-se amb algun dels membres involucrats en la situació no resolta.

Entrevista Informativa - Sessió gratuïta


Tel: 931 688 625 –Mob: 0034 605 879 059 (WhatsApp)


Més informació contacte >>>
× Hola